Podmínky

V objektu je zakázáno kouřit a vodit zvířata bez předchozího souhlasu.

Návštěvníci jsou povinni:

 • k přespávání používat vlastní prostěradlo a spacák nebo deku
 • respektovat pokyny návštěvního řádu
 • uhradit věci poškozené vlastním zaviněním
 • uvést (uklidit) prostory před odjezdem do původního stavu
 • dodržovat bezpečnostní předpisy (požární hygienické ad.)
 • dodržovat noční klid mezi 22 - 7 hodinou
 • udržovat pořádek a čistotu v objektu i jeho okolí
 • v zimním období zajistit úklid sněhu na přístupové cestě do objektu
 • zajistit drobné údržbářské práce (pro příklad výměna prasklých žárovek, dotažení povolených klik ap.)

Součástí užívání objektu není poskytnutí úklidových prostředků (náplní do myčky nádobí a saponátů), mýdel, toaletního papíru, pytlů do odpadkových košů, utěrek či ručníků – tyto si objednavatel zajišťuje na vlastní náklad.

Minimálně tři dny před příjezdem je potřeba prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách zadat požadavky na vytápění a ohřev vody. Pokud nebude formulář odeslán, nebo nebude záloha za pobyt připsána na náš účet, vytápění nebude zapnuto! 

Z důvodu ochrany zdraví jednotlivců a majetku je v chodbách, okolí objektu a u bazénu provozován kamerový systém se záznamem. K záznamům má přístup pouze statutární zástupce sdružení.

Provoz bazénu je od 20. června do 31. srpna – v případě zhoršení kvality vody může být kdykoliv uzavřen. Povinností každého je seznámit se s provozním řádem bazénu a dodržovat jej. Za dodržování provozního řádku odpovídá osoba pověřená objednavatelem užívání střediska Slunečnice.

Pokyny pro užívání objektu v období červenec a srpen:

 • začátek užívání nejdříve ve 13 hodin, konec užívání nejpozději v 11 hodin a vždy v sobotu - v případě začátku nebo konce uživání v jiný den je k ceně užívání připočten poplatek dle ceníku
 • předání a převzetí objektu provádějí navazující skupiny mezi sebou v době mezi 11.30 až 12.30 - v této době musí být přítomen zástupce předávající i přebírající skupiny ve středisku