Jak objednat ?

Před objednáním se seznamte s informacemi o středisku, podmínkami jeho užívání a ceníkem. V kalendáři obsazených termínů si ověřte zda je Vámi požadovaný termín volný. 

Pokud je Vámi požadovaný termín volný, uvedeným podmínkám rozumíte a souhlasíte s nimi, můžete přistoupit k vyplnění závazné objednávky.

Jiná forma objednávky není možná a nebude akceptována.

Minimálně tři dny před příjezdem je potřeba prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách zadat požadavky na vytápění a ohřev vody. Pokud nebude formulář odeslán, nebo nebude záloha za pobyt připsána na náš účet, vytápění nebude zapnuto! 

Po obdržení objednávky Vám do tří dní bude odeslána zálohová faktura, která je zároveň potvrzením Vaší objednávky --- záloha je splatná do pěti dní od odeslání (záloha činí 50% z ceny příspěvků za úžívání pokud je objednávka na užívání delší než pět noci, nebo 100% za užívání pět a méně nocí).
Zároveň Vám bude zaslána druhá zálohová faktura se splatností tři dny před začátkem užívání --- složená ze zbylé částky za užívání + zálohy na energie, vodné ap. (při užívání celého objektu v zimním období (kdykoliv je požadavek na zapnutí vytápění) je částka zálohy na energie 2500,- Kč / den, v letním období 1500,- Kč / den, u částečného užívání poměrem).
Do čtrnácti dní po ukončení užívání (u užívání červenec, srpen do 30.9.) Vám bude zaslána závěrečná faktura a vrácen přeplatek, nedoplatek je splatný do sedmi dní.

Byť se tento postup může zdát "tvrdý", vychází z našich několikaletých zkušeností s provozem Slunečnice. Nechceme nekorektnost jiných promítat do cen za užívání Slunečnice i těm slušným a proto jsme zvolili tento postup. Změny v uvedeném postupu jsou možné pouze v odůvodněných případech a musí být předem odsouhlaseny vedením CDM Slunečnice.

Kontakty


566 466 838


slunecnice@natabor.cz